Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za rok 2019

PDFBilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r..pdf

PDFRachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r..pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r..pdf

PDFInformacja dodatkowa.pdf

Wersja XML