Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne w 2019 roku

Organ kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Przedmiot kontroli: Umowy cywilonoprawne, umowy o pracę, fundusz pracy, czas pracy, obiekty i pomieszczenia.
W czasie kontroli wydano: 
- 10 decyzji ustnych
- 1 polecenie

Data: 22.01.2019

Wersja XML