Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne w 2018 roku

Organ kontrolujący: Wojewoda Opolski
Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez gminę oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
Wynik kontroli: pozytywny
Data: 21.01.2019r.

Wersja XML