Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 8/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Kierownika MGOPS nr 19/2008 z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia norm i zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, a także warunków przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu dla pracowników MGOPS w Zdzieszowicach.

PDFZarządzenie 8.2019 odzież ochronna.pdf

Wersja XML