Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 21/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 19/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia norm i zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, a także warunków przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu dla pracowników MGOPS w Zdzieszowicach

PDFZarządzenie nr 21.pdf

Wersja XML