Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 5/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach z dnia 21.01.2021r.

w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 130.000 złotych netto w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

PDFZarządzenie nr 5.2021.pdf

 

Wersja XML