Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na rok 2021.

PDFZapytanie ofertowe - świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych.pdf
PDFZapytanie ofertowe - świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych.pdf
DOCProjekt umowy - świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych.doc
DOCZałącznik do zapytania ofertowego - świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych.doc

Oferty należy składać do 28 grudnia 2020r. do godziny 15.30.

 

 

Protokół do wyboru oferty do zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zdzieszowice

PDFProtokoł z wyboru oferty do zapytania ofertowego na świaczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zdzieszowice.pdf

Wersja XML