Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator ds. dostępności

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

Funkcję pełni: Monika Sieradzka


Zadania koordynatora ds. dostępności:

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zdzieszowicach: 

 

Monika Sieradzka

telefon: 77 474 97 13

e-mail: ops@zdzieszowice.pl

adres do korespondencji: ul. Góry Św. Anny 21b/2, 47-330 Zdzieszowice


Podstawa prawna:

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

 

Informacja o stanie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach:

PDFinformacja o stanie dostępności.pdf

 

 

 

Wersja XML